Systemy
Kontakt
M&M KOMPLEKS Marian Modzelewski
05-822 Milanówek ul. Łąkowa 39
tel. : 602 239 329
m.modzelewski@mmkompleks.pl
Doświadczenie
Istniejemy jako Zakład od 1984 roku.
Wcześniej po skończeniu studiów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej rozpocząłem pracę w Zakładzie Techniki Jądrowej POLON w Warszawie. Jako pierwsze zadanie do wykonanie otrzymałem opracowanie zasad projektowania , instalowania oraz wyceny prac dla systemów sygnalizacji pożarowej SAP , których POLON w Bydgoszczy był producentem. POLON był jedynym w tym okresie instalatorem systemów SAP, dlatego biura projektowe zwracały się do mnie po zasady projektowania oraz wiedzę o urządzeniach. Taką wiedzę musiałem sam wypracować korzystając z ubogich źródeł Zachodnich oraz kolegów z Bydgoszczy. Posiadałem wtedy już uprawnienia Inspektora ds. ochrony radiologicznej klasy A oraz uzyskałem Świadectwo Autorskie z zakresu urządzeń SAP.
Na przełomie lat 1990 / 2000 byłem członkiem Normalizacyjnej Komisji Problemowej Nr 264 , która opracowywała Polską Normę PN – EN-54-4 dotyczącą systemów sygnalizacji pożarowej.
Na początku lat 1990 opracowałem niekonwencjonalne systemy komputerowej wizualizacji dla sygnalizacji pożarowej w tym dla Sejmu i Senatu , Domów Studenckich Politechniki Warszawskiej i Hoteli. Zawsze starałem się , aby Inwestorzy i Użytkownicy z którymi współpracuję posiadali urządzenia i systemy technicznie zaawansowane bez angażowania nadmiernych środków finansowych. Zawsze wiedzą, którą posiadam dzielę się innymi, którzy tego potrzebują bez względu na relacje zawodowe.
Pracujemy dla: