Systemy
Kontakt
M&M KOMPLEKS Marian Modzelewski
05-822 Milanówek ul. Łąkowa 39
tel. : 602 239 329
m.modzelewski@mmkompleks.pl
Osiągnięcia
W trakcie 32 letniej działalności byliśmy obecni na różnych obiektach o wielu profilach i często bardzo specyficznych jak magazyny wysokiego składowania , Szpitale , Instytucje Państwowe , Uczelnie, Banki , budynki wysokie itp.
Na bieżąco przechodzimy szkolenia u Producentów urządzeń i systemów oraz uzupełniamy wiedzę o nowych przepisach zwłaszcza prawa europejskiego . Ciągle posiadamy jako firma aktualne i bezterminowe zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na pracę z izotopowymi czujkami dymu. Staramy się współpracować i wymieniać doświadczenie z Państwową Strażą Pożarną ,która monitoruje i kontroluje obiekty posiadające systemy , których jesteśmy instalatorem i konserwatorem. Cenimy sobie, że przez cały czas współpracujemy z Inwestorami i Użytkownikami naszych systemów bezkonfliktowo oraz zyskujemy często Ich życzliwość. Dodatkowo moja działalność artystyczna realizowana w fotografii owocowała w 2011 roku wystawą pt "Ogień i Woda " dedykowaną Strażakom        /  www.artfoto.mmkompleks.eu    w katalogu wystawa  /

Pracujemy dla: