Zakres usług
Kontakt
M&M KOMPLEKS Marian Modzelewski
05-822 Milanówek ul. Łąkowa 39
tel. : 602 239 329
m.modzelewski@mmkompleks.pl
Projekty Techniczne opracowania i weryfikacje
Projekty Techniczne opracowujemy w oparciu o Rozporządzenie Min. Infrastruktury
oraz Rozporządzenia i Przepisy branżowe, oraz Normy W konkretnym Zakresie.
Opracowania wykonują Inżynierowie z niezbędnymi uprawnieniami budowlanymi
oraz po przeszkoleniach producentów i CNBOP lub podobnych instytucji.
Duże znaczenie ma wiedza instalatora, która eliminuje rozwiązania niepraktyczne.

Pracujemy dla: