Zakres usług
Kontakt
M&M KOMPLEKS Marian Modzelewski
05-822 Milanówek ul. Łąkowa 39
tel. : 602 239 329
m.modzelewski@mmkompleks.pl
Serwis stały i naprawy
Serwis stały systemów możemy przejmować po ich wykonaniu lub w dowolnym momencie.
W Warszawie dysponujemy dwiema ekipami serwisowymi co pozawala nam na szybkie reakcje
po wezwaniach użytkowników. W oparciu o możliwości nowych systemów sygn. pożarowej
Schrack-Seconnet możemy prowadzić zdlany, stały nadzór lub realizować wsparcie
dla portierów i ochrony obiektów zwłaszcza tam, gdzie nie ma stałego nadzoru np.
w kompleksach mieszkaniowych lub magazynach.

Pracujemy dla: