Systemy
Kontakt
M&M KOMPLEKS Marian Modzelewski
05-822 Milanówek ul. Łąkowa 39
tel. : 602 239 329
m.modzelewski@mmkompleks.pl
Sygnalizacji pożarowej SAP
Sygnalizacji pożarowej SAP różnych producentów ze szczególnym doświadczeniem
ze Schrack-Seconnet i POLON-Alfa.
Doświadczenie ponad 30-letnie związane m.in. z pracą w POLON-ie w Warszawie.

Pracujemy dla: