Zakres usług
Kontakt
M&M KOMPLEKS Marian Modzelewski
05-822 Milanówek ul. Łąkowa 39
tel. : 602 239 329
m.modzelewski@mmkompleks.pl
Uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. przeciwpożarowych, audyty
Projekty Techniczne lub inne opracowania są przez nas wykonywane we współpracy
z rzeczoznawcami lub inspektorami do spraw p.poż. z dużym doświadczeniem.
Dotyczy to również innych opracowań np. ekspertyz, instrukcji, audytów i weryfikacji.
Przypadki specyficzne konsultowane są dodatkowo z Instytutami i specjalistami
z konkretnych zakresów.

Pracujemy dla: