Zakres usług
Kontakt
M&M KOMPLEKS Marian Modzelewski
05-822 Milanówek ul. Łąkowa 39
tel. : 602 239 329
m.modzelewski@mmkompleks.pl
Wymiany systemów
Wymiany systemów wykonujemy często bez wyłączenia obiektów z ochrony
poprzez jednoczesny demontaż i uruchomienia nowego systemu.
W oparciu o zezwolenia PAA dokonujemy utylizacji izotopowych czujek dymu
(poprzez ZUOP-Świerk).
Konieczność wymiany systemów możemy poprzedzać niezbędnym audytem
lub oceną wartości technicznej lub prawnej.

Pracujemy dla: